سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
90
11
0.8
300 / 5000
44
فالوور اینستاگرام | سرور جایگزین (50 درصد ایرانی) 🔥⚡⭐
5300
50 / 2000
45
فالوور اینستاگرام | سرور آلفا (50 درصد ایرانی) 🔥⚡⭐
5400
100 / 1000
46
فالوور ایرانی واقعی | اختصاصی پارسی فالوور (پرسرعت + 10 درصد هدیه) ⭐🔥🚀💎
6500
100 / 50000
48
فالوور ایرانی | سرور توربو (50 درصد هدیه) 🔥💎🚀
8400
50 / 4000
47
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (10 درصد هدیه) 💎🔥⭐🚀
8400
200 / 500000
49
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
9500
100 / 21000
50
فالوور ایرانی | سرور موشکی (پرسرعت) 🔥⚡⭐
10500
10 / 100000
51
فالوور ایرانی | سرور آسیاتک (10 درصد هدیه) 🎁🔥💎
16800
50 / 5000
52
فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎
16800
50 / 30000
53
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
20400
100 / 5000
54
فالوور ایرانی واقعی | نیمه پاپ آپ (بهترین کیفیت ایران) 💎🚀🔥
100800
100 / 5000

خدمات لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
لایک ایرانی | سرور نیوا 🎁🔥⚡
1200
10 / 15000
56
لایک ایرانی | سرور پارسی 🎁🔥⚡
1200
100 / 20000
57
لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀
2400
100 / 20000
58
لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⭐
3600
100 / 500000
59
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
6000
50 / 12000
60
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
7200
25 / 300000000
61
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
8400
50 / 30000
62
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
9600
25 / 50000000

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
63
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 6 💎🚀🔥
215
100 / 5000000
64
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 5 💎🚀🔥
495
100 / 1000000
65
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 3 💎🚀🔥
540
100 / 5000000
66
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 4 💎🚀🔥
900
500 / 1000000
67
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 2 | آنی 💎🚀🔥
1200
100 / 50000000
68
بازدید ویدیو (TV-REEL-P) اینستاگرام | آنی 🔥🚀💎
2200
100 / 5000000
69
بازدید معمولی و IGTV | سرور جدید ⭐🔥🚀
4200
100 / 5000000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
70
لایک ایرانی IGTV | سرور پلاس 💯💫
3600
100 / 500000
71
لایک IGTV | سرور آلفا 🎁🔥⚡
23000
10 / 50000

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
72
کامنت ایرانی اتفاقی | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
16800
50 / 50000
73
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
19200
5 / 50000
74
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
54000
5 / 50000000
75
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
78000
5 / 50000000

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
76
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 2 🎁🔥⚡
790
10 / 50000
77
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥💎⚡
1050
100 / 5000
78
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 4 (ایمپرشن و ریچ) 🎁🔥💎⚡
1800
100 / 200000
80
رای استوری اینستاگرام (دکمه سبز) 💎⚡
28500
100 / 1000000
79
رای استوری اینستاگرام (دکمه قرمز) 💎⚡
28500
100 / 1000000

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
81
سیو پست اینستاگرام | سرور 1 🎁🔥⚡
320
100 / 15000
83
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
430
25 / 500000
82
سیو پست اینستاگرام | سرور 2 🎁🔥⚡
430
10 / 15000
84
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
560
100 / 5000000
85
ایمپرشن پست اینستاگرام 2 💎🎁⚡
680
100 / 5000000
86
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
1160
100 / 5000000
87
پروفایل ویزیت اینستاگرام 🎁⭐🔥⚡
1290
100 / 5000000
88
سیو پست اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥⚡
1580
100 / 15000
89
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
3800
100 / 5000000